Sign in
Bởi {0}
logo
Fy Packing Material (shanghai) Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
{0} năm
Shanghai, China
Sản Phẩm chính: Nhãn dán, nhãn, poly bưu phẩm
Total trading staff (6)Total staff (18)Years in industry(6)Supplier assessment procedures